คมนาคมสะดวก    การศึกษาเป็นเลิศ    เศรษฐกิจดี   ชีวีเป็นสุข  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลยะวึก  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพสังคม

>>> การศึกษา

ตารางข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูล    วันที่     7   มิถุนายน    2553

 

>>> การศาสนา

ศาสนาที่ประชาชนในเขตตำบลยะวึกนับถือ  คือ ศาสนา  พุทธ   คิดเป็นร้อยละ  100  มีวัด / สำนักสงฆ์   7   แห่ง  ดังนี้

1.              วัดโพธิ์งามยะวึก         หมู่ที่   10  บ้านโพธิ์งาม

2.              วัดบ้านโนนจาน          หมู่ที่    6  บ้านโนนจาน

3.              วัดแจ้งบูรณ                  หมู่ที่    7  บ้านขี้เหล็ก   (สำนักสงฆ์)

4.              วัดบ้านแสนสุข           หมู่ที่    9  บ้านแสนสุข   (สำนักสงฆ์)

5.              วัดบ้านยางน้ำอ้อม      หมู่ที่    4  บ้านยางน้ำอ้อม   (สำนักสงฆ์)

6.              วัดบ้านโคกเพชร         หมู่ที่    5  บ้านโคกเพชร   (สำนักสงฆ์)

7.              วัดบ้านงิ้ว                     หมู่ที่   8   บ้านงิ้ว    (สำนักสงฆ์)

 

>>> วัฒนธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นดังนี้  ภาษาไทย   คิดเป็นร้อยละ   50   ภาษาอิสาน  คิดเป็นร้อยละ  30    ภาษาเขมรคิดเป็นร้อยละ   20  นับถือขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม  เช่น  ประเพณีแห่นาค อุปสมบท  ของบ้านยะวึก  บ้านขี้ตุ่น  บ้านยางม่วง  บ้านโพธิ์งาม  บ้านสามารถ   ช่วงเดือน   6  ของทุกปี   หรือช่วงเดือน  เมษายน พฤษภาคม ของทุกปี  จะมีพิธีอุปสมบทหมู่ โดยใช้ช้างเป็นพาหนะในการแห่นาคไปรอบหมู่บ้านดังกล่าว

 

ประเพณีบุญบั้งไฟ  จัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี   และประเพณีวันสาร์ทหรือภาษาท้องถิ่น  เรียกว่า  เบ็ญ  เป็นงานสำคัญ  และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมา  กำหนดงานจะมีขึ้นในช่วงเดือน 10 ของทุกปี   แบ่งได้  2  ช่วง คือ  ช่วงที่ 1  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน  10  เรียกว่า  สาร์ทเล็กหรือ      เบ็ญตู๊ด   ประชาชนจะพากันไปทำบุญตักบาตรที่วัด   ช่วงที่ 2   ตรงกับวันแรม  15  ค่ำ  เดือน 10 เรียกว่า  สาร์ทใหญ่  หรือ  เบ็ญทม   ทุกครอบครัวจะทำพิธีเซ่นไหว้   ซึ่งเรียกวิญญาณของพี่น้องหรือบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วให้มารับของเซ่นไหว้    ซึ่งเรียกว่า  แซนโดนตาโดนยาย   ญาติพี่น้องที่ไปอยู่ที่อื่นก็กลับมารวมกัน  เพื่อร่วมพิธีดังกล่าว  ตอนกลางคือก็จะไปทำบุญและฟังพระสวดที่วัด   มีการทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร  รุ่งเช้า   ตรงกับวันแรม  15 ค่ำ   เดือน  10  ก็จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดเป็นอันเสร็จพิธี

 

>>> การสาธารณสุข

Ø สถานีอนามัยประจำตำบล                  1              แห่ง

Ø มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น               4              คน

 

ตุลาคม 2557
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.89.79.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 127,434

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลยะวึก?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
สำนักงานเทศบาลตำบลยะวึก
ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044-517546  Fax : 044517546
Email : yawuek@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.